Професионално чистење на риба

Ние не би можеле ниту да почнеме додека тој заврши.