Професорката по хемија решила да им направи на учениците опасен експеримент на отворено, но доброволецот се погоди многу брз

Професорката реченицата ја почна со „треси“, ама сакаше да му каже пополека и оди на другата страна.