Професорот мисли студентката препишува на испит, а таа си донела морална помош

Ѝ правела друштво додека учела, па зошто не и на испит? 🙂