Пронајдоци кои никогаш нема да ви затребаат

Мет Бенедето точно знае што е непотребно и веднаш го креира тоа. Секако ова не го прави во име на науката и иновациите, туку во име на хуморот и забавата.