Прошетка по замрзната река скоро никогаш не добра идеја

Требаше да си побара мост.