Прославата на титулата траеше кратко

Ајде ќе си освојат нова.