Протестантите во Париз фрлаат огномет на полицијата, затоа што не сакаат некој да ги заклучува дома и да им ги ограничува основните човекови права

А воедно и да се дотроши огнометот што им останал од Нова Година.

Проблемот во целото е што има огромен број несвесни луѓе кои што не само што ќе се заразат себе си, туку ќе го загрозат здравјето на сите други.