Протестантот во Портланд, САД, го блокира пикапот со својот мотор

Возачот на пикапот има краток фитиљ и ги решава работите по брза постапка и на свој начин.