Прв ден на работа на живинарската фарма и цел ден ќе собира здрави јајца

Некои сосема мали грешки, скапо се плаќаат. Еве една таква!