Првиот работен ден на новиот колега

Останатите стојат и се чудат и не им е јасно како е можно да постои волку бистро дете.