Птицата грабливка не сфаќа какви чудни птици го окупирале небото

Најверојатно во главата и се врти: Каква е оваа птица со оклоп.