Птицата лови риби на многу интелигентен начин

Со мамец, како што тоа го прават луѓето.