Пукањето со моќна пушка било интересно за гледање

Особено моментот кога сѐ се затресе :).