Работникот дава доказ за важноста на заштитната опрема

За малку и не би го снимал ова видео.