Рачната е клучен дел во секое возило и затоа треба да се користи

Кој не го прави тоа може да се збогува со камионот.