Рачната е клучна работа за секој возач, ако не сака да заврши вака

Работата можеше да заврши многу полошо.