Радоста на дедото кога прв пат во животот си го виде своето внуче

Има ли нешто посилно од љубовта кон најблиските? Дедото одвај одеше и кога го виде внучето, како наеднаш да доби сила.