Рап дуо со неочекуван пресврт

Тој навистина е добар во ова…