Расправијата на патот ескалираше брзо и тргна во неочекуван правец

Возачот на камиончето го стави на тест инаетот на кавгаџијата што излезе да се тепа. Таман ќе поџогира малку назад за да му помине лутината :).