Разбојникот си ја заборави секирата, но касиерката не се сети да ја искористи

За негова среќа, жената делуваше премногу исплашена за да преземе нешто.