Разлика во генерации кај мажите

Видеото е пародија, но во секоја шега пола е вистина, ако не и повеќе.