Разоткријте го магионичарскиот трик ако можете: Каде ги снема лубениците?

Разоткријте го магионичарскиот трик ако можете: Каде ги снема лубениците?