Реакцијата на бебето кога прв пат проба сладолед = БЕСЦЕНЕТО!

И после некој ќе ти каже, не јади, не било здраво и очекува тој разумен совет да го победи ова чувство.