Реакцијата на барменот, кога во неговиот бар еден од гостите се задави

Вака се прави тоа! Зафатот се вика „Маневар на Хајмлих“. Во продолжение е видеото, како и кратко упатство за да си знаете, во случај да ви затреба да спасите нечиј живот.

Маневар на Хајмлих