Реакцијата на искусен возач кога еден пикап пред него ненадејно се сврте на патот

За излез од ваква ситуација помага само искуството, ништо друго, затоа што немаш време за рамизлување.