Реакциите на луѓето кога некој ќе кивне на улица денес, кога Корона вирусот се шири насекаде

Жената случајно кивна, но ненамерно се сврте кон луѓето, за што набрзо потоа си го доби заслуженото. Добра пародија!