Река во Австралија повторно почнува да тече после цели три години

Водата носи живот и многу други работи со себе.