Реклама на денот, месецот и годината!

Рекламата на многу сликовит начин ќе ви објасни зошто да не паркирате на места за инвалиди. „Што ако јас го заземам твоето место?“