Ресторан служи пиво на сосема безбеден начин

Се гледа дека келнерот уште е на пракса, но идејата и не е така лошо со оглед на околностите.