Ретко кој го може ова: Храбрата девојка реши да скокне со велосипедот од платформата

Стоматолозите ќе ѝ бидат благодарни :).