Резултатот од блиската средба на двајца тврдоглави камионџии

Двајцата си свират, а ниту еден не сака да му направи пат на другиот.