Рибарот има многу забавна техника за правење дупки во мразот

Техниката всушност е многу ефикасна, иако на почеток личи како обично глупирање.