Рибарот има свој уникатен начин на ловење, но не со мрежа или јадица, туку со чатал

Ја гаѓа рибата со чаталот и само ја извлекува, затоа што системот му е многу добро осмислен.