Родителите на годината се погрижија нивното дете повеќе да не им побара да го водат во екстремниот забавен парк

Зборот екстремна забава во детскиот свет не значи исто како и во возрасниот, но двајцава родители не го сфатиле тоа.