Романтичниот бакнеж ги фрли во занес, буквално

Не е битно што е малку смотан, битно е да се сакаат.