Рушењето зграда си има свои ризици, кои понекогаш тешко може да се предвидат

Управувачот на машината во случајов беше прилично внимателен, беше на безбедно растојание, а сепак работите тргнаа удолу.