Русија пат се изненадени од снегот исто како и ние што сме секоја година

Тие изненадени, а возачите на мака ставени.