Русин покажува автомобилска техника за затворање на прозорци, каква што нема ни во Германија

Најновата руска техника на отворање и затворање на прозорецот е полуавтоматска, но затоа пак работи беспрекорно :).