Русинот ќе ви покаже како си ги храни своите паметни и културни кучиња

Сите се многу гладни, но тргнуваат кон својата чинија, само кога тој ќе ги повика по име.