Русинот е носталгичен за минатото што скоро и да живее во него

Човекот верува дека порано било подобро и не се откажува од тоа време.