Русинот ја избегна несреќата како професионалец

Во моментот кога ќе помислите дека сѐ тргнало по ѓаволите, Русинот се претвора во „супервозач“.