Русинот нема да го заборави одморот 2021

По толку време конечно одмор, но планираното и реалноста не се секогаш две исти работи.