Русинот снима каква градина си направил во дворот неговиот комшија

Комшијата е вистински земјоделец и знае како правилно да го искористи секое парче земја во дворот.