Русите отидоа светлосни години напред со технологијата, имаат дури и вода што гори?!

Сте виделе ли некогаш вакво чудо? Вода што гори?!