Руска романтика, неразбирлива за нас

Некој украсил елка во влезот на зградата, па овие млади, заљубени, гулапчиња видоа нешто романтично во уништувањето на истата.