Руска смиреност

Кога си на Водка терапија долги години, тешко дека нешто може да те извади од такт.