Руската партија борење се претвори во партија бокс без ракавици

Сосема спонтано и за неколку секунди, двајцата борачи вистински се затепаа.