Руски чалам гори гуми на четвороцикл на стар дрвен мост

Чаламот најчесто скапо се плаќа, особено ако чаламџијата не може баш да се пофали со својата интелигенција.