Рускиот научник за малку ќе полеташе со својот изум

Ако го промашеше автомобилот, бандерата не му бегаше :).