Рускиот таксист не само што не го пропушти амбулантното возило, туку реши да се пресмета и со возачот

Но, наместо со возачот, се пресмета со кармата, која му испрати еден куп други совесни возачи.